Disclaimer | GELAUFF.COM 💡 Internet Solutions sinds1999GELAUFF.COM

Algemeenheden

GELAUFF.COM verbindt zich ertoe om zijn websites en andere diensten in gepaste vorm te leveren met betrekking tot de technische werking, grafische vormgeving en naleving van nationale en internationale wetten.
Zodra een site of een andere dienst door GELAUFF.COM aan de klanten wordt geleverd, kan deze niet verantwoordelijk worden gehouden voor werkzaamheden, modificaties en creaties door de klant die duidelijk in strijd zijn met goede smaak en goede zeden en/of voor racistische, seksistische, en/of illegale uitlatingen.

Intellectueel eigendom

Nadat een website of andere dienst aan klanten is geleverd door GELAUFF.COM, kan deze niet verantwoordelijk worden gehouden voor schending van de Franse, Nederlandse en internationale wetten ter bescherming van intellectuele eigendom voor het verwerken of veranderen van elementen zoals tekst, logo's, afbeeldingen, de afbeeldingen en foto's die door de klant zijn verstrekt en waarvan hij niet het exclusieve eigendom heeft.
Evenzo is de informatie die in de grafische ontwerpen is opgenomen uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant.

Bescherming persoonsgegevens

Nadat een website of andere dienst aan klanten is geleverd door GELAUFF.COM, kan deze niet verantwoordelijk worden gesteld voor schending van de Franse, Nederlandse en internationale wetten betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

qr code

page flip nl